Polikistik Böbrek Tedavisi

Polikistik Böbrek Tedavisi

Polikistik böbrek tedavisi, hastalığın belirtileri görüldüğü zaman hemen doktora gidilerek erken dönemde yapılması gerekir. Polikistik böbrek hastalığı kalıtsal böbrek hastalıklarının içinde en fazla görülenidir. Her bin kişiden birini etkiler. Hastalarda % 2,5 oranında son dönemde böbrek yetmezliği de gelişme riski bulunmaktadır. Ülkemizde yakın zamanda uygulanmaya başlayacak olan ilaç tedavisinin bu hastalığın tedavisinde yeni bir umut olacağı düşünülmektedir.

Polikistik böbrek hastalığının kalıtımsal özellik taşımasının yanında bölgelere göre görülme sıklığı da değişmektedir. Kadınlarda ve erkeklerde görülme oranı ise aynıdır. Klinik olarak sessiz seyreden hastalıkta genellikle hastalar son dönemde böbrek yetmezliği geliştiğinde doktora giderler. Hastalarda büyük oranda ailede bu hastalık nedeniyle diyalize girmiş yakınlarda bulunmaktadır. Çiftlerin biri polikistik böbrek hastası ise çocuklarda görülme oranı ise % 50 seviyesindedir. Günümüzde böbrek nakli bekleyen ya da diyalize giren hastaların % 5-10 kadarı polikistik böbrek hastasıdır.

Polikistik böbrek nasıl belirti verir?

Polikistik böbrek tedavisi için öncelikle hastalığın belirtilerini fark etmek gerekir. Ancak hastaların bir kısmında herhangi bir bulgu, yakınma olmayabilir. Hastaların bir kısmı bu hastalığı yaşamları boyunca fark edemeyebilir. Belirtilerin görüldüğü hastalarda genellikle ilerleyen yaşla birlikte bunları fark edebilir. En sık görülen belirtiler arasında böğür ağrısı, idrar yolu enfeksiyonları belirtileri, kanlı idrar, yüksek tansiyon ve böbrek taşı oluşumudur.

Hastalarda yıllar geçtikçe böbrek fonksiyonlarının azalmaya başladığı izlenebilir. Özellikle yüksek tansiyon hastalarında böbrek yetmezliği daha hızlı gelişir ve kalp damar hastalıkları daha fazla görülebilir. Bu hasta grubunda kan basıncının kontrol altında olması oldukça önemlidir. Sigara içen hastalarda da böbrek yetmezliği daha hızlı gelişebilir. Bu nedenle hastaların sigara içmemesi önerilir.

Polikistik böbrek hastalarında bazen başka organ tutulumları da izlenebilir. Pankreas ve karaciğerde kist oluşması, beyin damarlarında anevrizma, kalp kapakçıklarıyla ilgili sorunlarla birlikte ölümcül riskler oluşabilir.

Polikistik böbrek tanısı nasıl konur?

Polikistik böbrek tanısı için MR, ultrasonografi, tomografi gibi görüntüleme tetkikleri kullanılır. Hastalardan kan örneği alınarak gen analizi yapılabilir. Bu tetkik kişilerde polikistik böbrek gelişme riskini belirleyebilir. Uzun yıllar içinde hastaların böbrek fonksiyonlarında azalma meydana gelebilir. Bu yüzden tanı sırasında böbrek fonksiyonları da değerlendirilir.

Polikistik böbrek tedavisi nasıl yapılır?

Günümüzde polikistik böbrek tedavisinde kistlerin büyümesini geciktirecek ilaçlarla ilgili bazı çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda kistlerdeki büyüme hızının yarı yarıya azaltan, aynı zamanda böbrek yetmezliğine giden süreci yavaşlatan bir tedavi seçeneği ülkemizde de yakın zamanda uygulanmaya başlanacak. Bunun dışında polikistik böbrek tedavisi sırasında hastalığın seyrine göre yapılan bazı tedavi uygulamaları bulunmaktadır.

Hastalarda büyük oranda yıllar içinde glomerüler filtrasyon hızı progresif şekilde azalır. Hastalığın son döneminde böbrek yetmezliği gelişimi 40 yaş altında nadiren olur. Hastaların % 25 kadarında 50 yaşına kadar, % 50 kadarında 60 yaşına kadar böbrek yetmezliği izlenebilir.

Böbrek yetmezliği tablosunun hızlı geliştiği hipertansiyon hastalarında en sık mortalite nedeni olarak kabul edilen kardiyovasküler sorunlara daha fazla rastlanır. Bu hastalarda serum kreatinin seviyesi 1,5 mg/dl üzerine yaklaşık 47 yaşında çıkar. Normotansif hastalardaki yaş sınırı ise yaklaşık 66 yaş olarak izlenir. Bu yüzden polikistik böbrek tedavisi sırasında kan basıncı kontrol altında tutulmaya çalışılır.

Makroskopik ve mikroskopik hematürinin yoğun olduğu hasta grubunda da son dönemde böbrek yetmezliği gelişimine sık rastlanır. Hastalarda hematüri kontrolü için çoğu zaman fiziksel aktiviteyi azaltmak ve dinlenmek yeterli olur. Polikistik böbrek hastalarında böbrek taşı oluşma riski fazla olduğundan dolayı günde en az 2 litre sıvı alınması önerilir.

Medikal tedaviyle kontrol edilemeyen şiddetli kanama, üriner obstrüksiyon, medikal tedaviye cevap vermeyen piyonefroz polikistik böbrek hastalığının en temel cerrahi indikasyonları arasındadır. Böbreklerdeki fazla büyüme nedeniyle hastanın günlük aktiviteleri azalır, huzursuzluk ağrı, travma riski ortaya çıkabilir. Bu hastalarda tedavi sırasında olabildiğince kist açılarak içi boşaltılabilir.

Bütün polikistik böbrek hastalarında inteakranial anevrizma değerlendirmesine gerek bulunmaz. Daha önceden anevrizma rüptürü ya da ailesinde anevrizma anamnezi bulunan hastaların MR ya da bilgisayarlı tomografi tetkikiyle anevrizma taraması yapılması uygundur. Sonuçlar pozitif çıkarsa arteriyografi yapılmalıdır.

Polikistik böbrek hastalarının gebe kalmasından sakınca olmaz. Ancak yüksek tansiyonu, böbrek yetmezliği ya da proteinüirisi olan hastalarda fetal ve maternal komplikasyonun oluşma riski fazladır. Bu vakalarda preeklampsi gelişme riski olabilir, böbrek fonksiyonları azalabilir, yüksek tansiyon görülebilir. Ayrıca hamile kalmak isteyen hastalara doğacak çocuklarına % 50 oranında polikistik böbrek hastalığı gelişme riski olduğu da söylenmelidir.

Böbrek yetmezliği gelişmiş olan hastalarda polikistik böbrek tedavisi sırasında kronik periton diyalizi ya da hemodiyaliz tedaviler uygulanır. Böbrekteki kistler yüzünden böbrekleri ve karaciğeri çok büyüyen hastalara periton diyalizi uygulanması sorun olabilir. Bu hastalarda diyaliz tedavilerinden başka transplantasyon başarıyla uygulanabilir. Ancak akrabalardan yapılan böbrek naklinde vericide bu hastalığın olmadığı kesin olarak tespit edilmelidir.

Polikistik böbrek tedavisi için yapılan yeni bir çalışmada böbrek yetmezliği gelişme hızı yüksek olan hastalarda tolvaptan tedavisi böbrek hacminin büyümesini azaltmıştır. Bu nedenle tolvaptan polikistik böbrek tedavisi için ilk onaylı ilaç olma özelliğine kavuşmuştur.
Son Güncelleme : 08.04.2021 02:33:59
Polikistik Böbrek Tedavisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Polikistik Böbrek Tedavisi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Polikistik Böbrek Tedavisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Böbrek Hastalıklarına Hangi Bölüm Bakar
Böbrek Hastalıklarına Hangi Bölüm Bakar
Böbrek hastalıklarına hangi bölüm bakar, böbrek hastalıkları toplumda pek çok kişiyi etkileyen, yaşam kalitesini bozan bir dizi rahatsızlık olarak etkili olmaktadır. Erken dönemde tanısı yapılan böbrek hastalıklarında, ileri aşamadaki komplikasyon ri...
Böbrekte Kortikal Kist
Böbrekte Kortikal Kist
Böbrekte kortikal kist, Böbreklerde çok sıkça rastlanan bir kist çeşididir. Böbrekte, renal korteks denilen yerde bulunduğu için kortikal kist diye adlandırılmıştır. Böbrek yapısının dış kısmına doğru büyüme eğilimi gösteren sıvı dolu bir kesecik şek...
Sol Böbrek Ağrısı
Sol Böbrek Ağrısı
Sol böbrek Ağrısı, Böbrek ağrılarının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu ağrılar kimi zaman her iki böbrekte, kimi zamansa tek böbrekte görülen sorunlardan kaynaklanmaktadır. Fakat tek böbrekte görülen böbrek hastalıklar belirtilerini oldukça geç göster...
Böbrek Üşütmesi
Böbrek Üşütmesi
Böbrek üşütmesi, böbreklerin soğuk hava şartlarında olumsuz olarak etkilenmesiyle birlikte yapmış olduğu işlevleri yerine getiremeyecek hale gelmesi, böbreklerin soğuk olarak tüketilen gıdalardan, soğuk olarak tüketilen sudan olumsuz olarak etkilenme...
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri, Böbrek kumu dökme fosfat, oksalat ve sistin kristallerinin idrar içerisine erimeden atılması durumunda kristalüri kısaca yani kum dökme olayı gerçekleşmektedir. Erime özelliği olmayan kalsiyum, oksalat tuzları haline d...
Böbreklere Hangi Bölüm Bakar
Böbreklere Hangi Bölüm Bakar
Böbreklere hangi bölüm bakar, İnsan yaşamının en önemli serveti sağlıklı bir hayat sürdürebilmektir. Bizler yaşamımız boyunca bir çok hastalıkla mücadele ederek, gerek mikroplarla gerekse ağrı ve sızılarımızla savaş halindeyizdir. İşte bu yaşamımızın...
Böbreklere Stent Takılması
Böbreklere Stent Takılması
Böbreklere Stent Takılması, Stent, cerrahi müdahale sırasında, böbreklerden mesaneye idrarın geçişinden emin olmak amacıyla üretere yerleştirilen ince içi boş olan bir tüpe verilen isimdir. Tüpü yerinde tutmak ve yerinden oynamasını engellemek iç...
Gebelikte Böbrek Ağrısı
Gebelikte Böbrek Ağrısı
Gebelikte böbrek ağrısı, şüphesiz hemen hemen her annenin azda olsa çektiği sıkıntılardan biridir. Çünkü gebelik sırasında annenin organlarına binen yük bebekle birlikte dahada artış göstermektedir. Fakat gebelik döneminde görülen böbrek ağrıların e...
Sabahları Böbrek Ağrısı
Sabahları Böbrek Ağrısı
Sabahları Böbrek Ağrısı, Böbrekler vücudumuzun işleyişinde filtre görevi görmektedir. Böbrek kaburgaların hemen alt kısmında bulunan, karın boşluğunun yanında yer alan organ olarak bilinmektedir. Böbreklerimiz vücudun üretmiş olduğu zararlı maddeleri...
Böbrek Kumu Nasıl Dökülür
Böbrek Kumu Nasıl Dökülür
Böbrek kumu nasıl dökülür, böbrek kumu dökme yani kristalüri oksalat, fosfat, sistin ve ürat kristallerinin idrarın içerisine erimeden atılmalarıyla gerçekleşir. İdrarın içeriğinde eriyen kalsiyum oksalatın erime özelliği bulunmayan kalsiyum oksalat ...
Böbrekte Kist Tehlikelimidir
Böbrekte Kist Tehlikelimidir
Böbrekte kist tehlikeli midir sorusuna vücutta hangi organ olursa olsun işlevi dışında farklı her durum tehlikelidir. Böbrekte ki kist de tehlikeli olup ciddi uzman doktorlar tarafından teşhisi yapılmalı ve tedavi edilmelidir. Böbrekte çok hassasi...
Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer
Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer
Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer, Böbrek taşı hastaları hayatları boyunca hiç görmedikleri kadar ağrılar çekmektedir. Bu ağrılar taşların boyutlarından dolayı bir çoğu kimselerde tedavi süreleri uzun olduğundan çok uzun bir süre bu böbrek taşı ağrıları...

 

Böbrek Hastalıklarına Hangi Bölüm Bakar
Böbrekte Kortikal Kist
Sol Böbrek Ağrısı
Böbrek Üşütmesi
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri
Böbreklere Hangi Bölüm Bakar
Böbreklere Stent Takılması
Gebelikte Böbrek Ağrısı
Sabahları Böbrek Ağrısı
Böbrek Kumu Nasıl Dökülür
Böbrekte Kist Tehlikelimidir
Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer
Sağ Böbrek Ağrısı
Böbrek Genişlemesi Zararları
Böbrek İflası
Böbrek Değerleri
Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar Kaç Yıl Yaşar
Böbrekte Sızlama
Böbrek Küçülmesi
Böbrek Şişmesi
Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları Belirtileri
Böbrekte Su Birikmesi
Böbrek Küçülmesi Neden Olur
Böbrek Ağrısı Nasıl Olur
Böbrek Büyümesi Tedavisi
Böbrek Kumuna Ne İyi Gelir
Böbrek Hastaları Ne Yememeli
Eşkina Balık Taşı
Böbrek Kanaması
Böbrek Üşütmesine Ne İyi Gelir
Popüler İçerik
Sağ Böbrek Ağrısı
Sağ Böbrek Ağrısı
Sağ Böbrek Ağrısı: İnsan vücudunda tıpkı bir filtre görevi gören böbrekler sağda ve solda olmak üzere kaburgaların bittiği kısımda karnın arkasında ye...
Böbrek Genişlemesi Zararları
Böbrek Genişlemesi Zararları
Böbrek Genişlemesi Zararları, Böbrek insan vücudunda sağlığı düzenleyen bir organ olarak bilinmektedir. Böbrek kişilerin vücudundaki zararlı atıkları ...
Böbrek İflası
Böbrek İflası
Böbrek iflası, günümüzde birçok insanda görülen ve birçok şekilde kendisini gösteren bir sorundur. Genellikle çocuklarda bu hastalık görülememekted...
Böbrek Değerleri
Böbrek Değerleri
Böbrek değerleri, böbreklerin fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğini ortaya koyan verilerdir. Bunun belirlenmesi için kreatinin testi yapılır. Ö...
Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar Kaç Yıl Yaşar
Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar Kaç Yıl Yaşar
Böbrek yetmezliği olan hastalar kaç yıl yaşar sorusuna cevaplar içeren bir makale sunuyoruz. Kronik böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarının daimi o...
Böbrekte Sızlama
Böbrekte Sızlama
Böbrekte Sızlama, Böbrek dediğimizde direk akla gelen ilk şey sağlığımız olmaktadır. Böbrekler vücudumuzun yaşam kaynağı olup sağlıklı bir şekilde ile...
Böbrek Küçülmesi
Böbrek Küçülmesi
Böbrek küçülmesi, genellikle yapılan bazı ameliyatlar sonrasında kişilerde görülebilmektedir. Bu durumun yanında bazen böbrekte görülen farklı hastalı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Böbrek Hastalıklarına Hangi Bölüm Bakar
Böbrekte Kortikal Kist
Sol Böbrek Ağrısı
Böbrek Üşütmesi
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri
Böbrek Agrisi
Böbrek Ağrısı doktora gittim ilk taş var dedi mesanende atman gerekiyoo dedi
Böbrekte Stend
Böbrekte Stend İn Kalma Süresi
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Böbrek Agrisi
Böbrek Ağrısı doktora gittim ilk taş var dedi mesanende atman gerekiyoo dedi
Böbrekte Stend
Böbrekte Stend İn Kalma Süresi
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022