Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Böbrek Tümörü

Böbrek Tümörü

Böbrek tümörü, böbrek içinde gelişim gösteren hücre büyümesidir. Bunlar habis yani kötü huylu olabileceği gibi, selim yani iyi huylu tümörlerde olabilir. Böbrekte gelişim gösteren farklı tümörler türleri ve hastalık evreleri bulunmaktadır. Böbrekte tespit edilen tümörler ilk etapta kötü huylu olarak kabul edilerek araştırması yapılır. Kötü huylu böbrek tümörü böbrek kanseri olarak tanımlanır. İyi huylu böbrek tümörleri ise kanser dışı lezyonlar olarak tanımlanır. Tümörün özelliklerine göre tedavi aşamaları belirlenir.

Karnın arka üst tarafında bulunan böbrekle fasulye şeklinde kırmızı kahverengi kapsülle kaplı iki adet organdır. Vücuttaki görevleri zehirli ve atık maddeleri, fazla mineralleri ve suyu süzerek dışarı atmaktır. Alt kaburga kemikleri, sırt kasları böbrekleri dış etkenlerden korur. Kandan ve böbreklerden süzülerek oluşan idrar üreter adı verilen idrar borusundan mesaneye giderek dışarı atılır. Böbrek tümörü türleri iyi huylu ve kötü huylu olarak sınıflandırılır. Böbreklerde çoğunlukla basit böbrek kistlerine rastlanır. İyi huylu olan bu kistler kanserden farklıdır ve insan sağlığını tehdit etmez. Bu tümörler genellikle kendiliğinden yok olur ve tedaviye gerek kalmaz.

İyi huylu böbrek tümörü


Kanser dışı lezyonlar olarak görülen selim böbrek tümörleri arasında en sık rastlananlar aşağıdaki gibidir.

Böbrek kistleri: bu tür iyi huylu böbrek tümörleri asemptomatik renal lezyonların yaklaşık %70 kadarını oluşturur. MR, tomografi gibi radyoloji değerlendirmelere göre bunların bosniak sınıflandırması böbreğin içindeki kanserleşme durumuna dayanarak yapılır. Sınıflandırmada I, II, IIF grubu kistler iyi huylu kabul edildiğinden tedaviye gerek kalmaz. Bu kistlerin radyolojik takipte olması yeterlidir. III, IV grubu lezyonlarda yüksek kanser riski taşıdığından tedavi edilmelidir.

Metanefrik adenom: bu böbrek tümörleri radyolojik olarak böbrek hücreli kanserle benzerlik gösterir. Ancak iyi huylu böbrek tümörü olarak kabul edilir. Genellikle kadınlarda tespit edilen bu tümörler, en fazla 50 yaş sonrasında görülür. Radyolojik inceleme ile bu tümörlere tanı konulabilir.

Böbrek onkositomu: Böbrekte en fazla görülen ve böbrek hücreli kanserle benzerlik gösteren iyi huylu böbrek tümörüdür. Tespit edilen böbrek tümörlerinin yaklaşık %3-7 oranı onkositomdur. Patolojik inceleme yapılarak bu tümörlere tanı konulabilir. Kromofob tip böbrek hücreli kanserle benzerlik gösterir. Bu tümörler daha çok yaşlı kişilerde etkili olur. Ameliyatta alınan parçaya patolojik tetkik yapılmasıyla bu tümörlere tanı konulamaz. Fakat böbreğe iğne biyopsisi ile alınan lezyona ileri immünhistokimyasal tetkik yapılırsa tanı konulabilir.

Böbrek anjiomyolipomu: bu böbrek tümörüne sadece radyolojik görüntüleme ile tanı konulabilir. Radyolojik tetkikle tanı konulabilen tek böbrek tümörü budur. Ultrason ve tomografi ile tanı konulabilir. Tedavi böbrek tümörünün boyuna, semptomlarına ve hastanın koşullarına göre belirlenir. Boyun 4 cm'den daha büyük olanlar özellikle hamilelerde kanamaya neden olabilir. Bu büyüklükteki tümörler cerrahi yolla çıkarılabilir.

Kötü huylu böbrek tümörü


Kötü huylu böbrek tümörü böbrek kanseri olarak tanımlanır. Bu en çok görülen renal hücreli kanser türüdür. Genellikle 60 yaş üzerindeki kişilerde etkili olur. Eğer genetik yatkınlık varsa genç yaşlarda da kötü huylu böbrek tümörü görülebilir. Erkekleri kadınlardan fazla etkiler. Tümör erken aşamada tespit edilir ve cerrahi olarak alınırsa hastanın iyileşme olasılığı yüksektir. İlerleyen aşamalarda tümör karaciğer, lenf bezleri, kalın bağırsak ve pankreasa yayılım yapabilir. Lenf bezleri ve kan yoluyla başka alanlara da metastaz yapabilir. Böbreklerde bunun dışında değişici hücreli kötü huylu tümörlerde oluşabilir.

Kötü huylu böbrek tümörü oluşumunda bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Hastaların aşırı kilolu olması, uzun süre diyalize girmesi, yüksek tansiyon gibi etkenler risk grubundadır. Sigara alışkanlığı riski daha fazla arttırmaktadır. Bunların dışında asbest, çelik, kurşun endüstrisinde çalışanlar, ailede böbrek kanseri geçmişi olanlar, yağlı ve kalorili besinleri çok tüketenlerde risk altındadır.

Kötü huylu böbrek tümörü belirtileri ve tanısı nasıl konulur?


Böbrek tümörü küçük olduğunda fazla belirti olmaz. Buna rağmen ne kadar erken aşamada tanısı yapılır ve tedavi edilirse iyileşme olasılığı fazladır. Hastaların yakınmaları başladığı zaman kanserin ilerlemiş olduğu düşünülür. Böbrek tümörünün büyütüp yayılması tedaviyi zorlaştıran önemli bir etkendir. Böbrekte ağrı olması, halsizlik, kanlı idrar, iştahsızlık, yüksek ateş gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Belirtiler tümörün yayılımına göre etkili olabilir. Eğer akciğerlere yayılım yaparsa hastada nefes darlığı ve öksürük gibi yakınmalarda görülebilir. Beyne yayılım olursa baş ağrısı önemli bir bulgudur.

Böbrek tümörü tanısında hastalarda klasik üçlü olarak tabir edilen yan ağrısı, kanlı idrar ve ele gelen kitle yardımcı olur. Ancak hastaların sadece %10-15 kadarında bu bulgulara rastlanır. Böbrek tümörü tanısı çoğu zaman başka bir tetkik için yapılan radyolojik incelemede belirlenir. Hastaların bir kısmı da metastaz nedeniyle ortaya çıkan yakınmalara bağlı olarak incelenir. Bu yakınmalar böbrek tümörü tanısına yardımcı olur.

Hastalara yapılacak MR ya da tomografi böbrek tümörü tanısına yardımcı olur. Bazı hallerde tanıda fleksibl üreteroskop yardımıyla idrar yolundan böbreğe ulaşılarak tümörden biyopsi alınması gerekebilir. Böbrek tümörü küçük olursa tedavide lazer kullanılabilir.

Her böbrek tümörü kanser midir?

Böbrekte oluşan tümörlerin kanser olmayanları da gözlenebilir. Yukarıda açıkladığımız adenom, anjiyomiyolipom, ankositom gibi kanser olmayan iyi huylu böbrek tümörleri de vardır. Fakat kesin tanı konulmadan önce her böbrek tümörü kanser olarak kabul edilmelidir. Gerekli tetkikler ve incelemeler yapılarak tümörün habis ya da selim olduğu tespit edilmelidir.

Kötü huylu böbrek tümörü tedavisi nasıl yapılır?

Böbrek tümörü kötü huylu olursa tedaviden önce evreleme yapılır. Tümörün boyutu ve yayılımı evrelemeye göre belirlenerek tedavi planı yapılır.

Böbrek tümörü 1. Evrede 7 cm'den küçük olur ve böbrek içinde yer alır.

Böbrek tümörü 2. Evrede 7 cm'den büyük olur, ancak sınırları böbreğin dışına taşmaz.

3. Evrede tümör çevredeki dokulara ve lenf bezlerine yayılmış olur.

4. Evrede ise tümör lenf bezleriyle, akciğer, kemikler, karaciğer, beyin gibi uzak organlara kadar yayılmış durumdadır.

Kötü huylu böbrek tümörü tedavisinde cerrahi girişim temel tedavidir. Genellikle radikal nefrektomi şeklinde cerrahi girişim yapılır. Operasyonda böbrekle birlikte çevre dokularda çıkarılır. Böbrekte küçük bir noktada olan tümörlerde ise parsiyel nefrektomi yani sadece böbrekteki tümörün çıkarılması şeklinde girişim yapılır. Ancak her böbrek tümöründe bu girişim yapılamaz.

Böbrek tümörü büyük damarlara ya da akciğere kadar yayıldıysa, tedavide bu alanlara da müdahale gerekebilir. Böyle bir operasyon büyük olduğu için her hastanın bünyesi bunu kaldıramaz. Bu nedenle doktorla birlikte hasta ve yakınları ameliyata birlikte karar vermelidir.

Böbrek tümörü tedavisinde hastalara kemoterapi ve radyoterapi tedavisi de uygulanır. Radyoterapi tedavisinde cerrahi girişim yapılan hastalarda kanser hücreleri radyasyon ışınları verilerek yok edilir. Ayrıca cerrahi girişimi kaldıramayacak durumda olan hastalara da bu tedavi uygulanabilir. Özellikle metastaz yapan böbrek tümöründe hastalardaki ağrı ve kanama gibi yakınmalar bu tedaviyle iyileştirilebilir. Böbrek tümörü erken teşhis edilirse iyileşme olasılığı yüksek kanser türüdür. Bu nedenle böbrek tümörü şüphesi varsa zaman kaybetmeden tanı ve tedavi için harekete geçilmelidir. Erken aşamada tedavi edilen hastaların iyileşme süreci de daha rahat geçer.
Son Güncelleme : 19.01.2024 09:56:25
Böbrek Tümörü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Böbrek Tümörü Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Böbrek Tümörü"
Benim böbreklerimde de küçük iki tane kist varmış. Bunun için böbreğimde bulunan bu kistlerden küçük parçalar alındı ve patolojik incelemede. Doktorun iyi huylu ya da kötü huylu olup olmadığını anlamak için kısa bir süre beklememiz gerektiğini söylüyor. Kötü huylu ise bu şekilde zaman kaybı sayılmaz mı?
Atik . 24.09.2018 02:02:04
CEVAP YAZ
Böbrek Hastalıklarına Hangi Bölüm Bakar
Böbrek Hastalıklarına Hangi Bölüm Bakar
Böbrek hastalıklarına hangi bölüm bakar, böbrek hastalıkları toplumda pek çok kişiyi etkileyen, yaşam kalitesini bozan bir dizi rahatsızlık olarak etkili olmaktadır. Erken dönemde tanısı yapılan böbrek hastalıklarında, ileri aşamadaki komplikasyon ri...
Böbrekte Kortikal Kist
Böbrekte Kortikal Kist
Böbrekte kortikal kist, Böbreklerde çok sıkça rastlanan bir kist çeşididir. Böbrekte, renal korteks denilen yerde bulunduğu için kortikal kist diye adlandırılmıştır. Böbrek yapısının dış kısmına doğru büyüme eğilimi gösteren sıvı dolu bir kesecik şek...
Sol Böbrek Ağrısı
Sol Böbrek Ağrısı
Sol böbrek Ağrısı, Böbrek ağrılarının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu ağrılar kimi zaman her iki böbrekte, kimi zamansa tek böbrekte görülen sorunlardan kaynaklanmaktadır. Fakat tek böbrekte görülen böbrek hastalıklar belirtilerini oldukça geç göster...
Böbrek Üşütmesi
Böbrek Üşütmesi
Böbrek üşütmesi, böbreklerin soğuk hava şartlarında olumsuz olarak etkilenmesiyle birlikte yapmış olduğu işlevleri yerine getiremeyecek hale gelmesi, böbreklerin soğuk olarak tüketilen gıdalardan, soğuk olarak tüketilen sudan olumsuz olarak etkilenme...
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri, Böbrek kumu dökme fosfat, oksalat ve sistin kristallerinin idrar içerisine erimeden atılması durumunda kristalüri kısaca yani kum dökme olayı gerçekleşmektedir. Erime özelliği olmayan kalsiyum, oksalat tuzları haline dö...
Böbreklere Hangi Bölüm Bakar
Böbreklere Hangi Bölüm Bakar
Böbreklere hangi bölüm bakar, İnsan yaşamının en önemli serveti sağlıklı bir hayat sürdürebilmektir. Bizler yaşamımız boyunca birçok hastalıkla mücadele ederek gerek mikroplarla gerekse ağrı ve sızılarımızla savaş halindeyizdir. İşte bu yaşamımızın i...
Böbreklere Stent Takılması
Böbreklere Stent Takılması
Böbreklere Stent Takılması, Stent, cerrahi müdahale sırasında, böbreklerden mesaneye idrarın geçişinden emin olmak amacıyla üretere yerleştirilen ince içi boş olan bir tüpe verilen isimdir. Tüpü yerinde tutmak ve yerinden oynamasını engellemek için J...
Gebelikte Böbrek Ağrısı
Gebelikte Böbrek Ağrısı
Gebelikte böbrek ağrısı, şüphesiz hemen hemen her annenin az da olsa çektiği sıkıntılardan biridir. Çünkü gebelik sırasında annenin organlarına binen yük bebekle birlikte dahada artış göstermektedir. Fakat gebelik döneminde görülen böbrek ağrıların e...
Sabahları Böbrek Ağrısı
Sabahları Böbrek Ağrısı
Sabahları Böbrek Ağrısı, Böbrekler vücudumuzun işleyişinde filtre görevi görmektedir. Böbrek kaburgaların hemen alt kısmında bulunan, karın boşluğunun yanında yer alan organ olarak bilinmektedir. Böbreklerimiz vücudun üretmiş olduğu zararlı maddeleri...
Böbrek Kumu Nasıl Dökülür
Böbrek Kumu Nasıl Dökülür
Böbrek kumu nasıl dökülür, böbrek kumu dökme yani kristalüri oksalat, fosfat, sistin ve ürat kristallerinin idrarın içerisine erimeden atılmalarıyla gerçekleşir. İdrarın içeriğinde eriyen kalsiyum oksalatın erime özelliği bulunmayan kalsiyum oksalat ...
Böbrekte Kist Tehlikelimidir
Böbrekte Kist Tehlikelimidir
Böbrekte kist tehlikeli midir sorusuna vücutta hangi organ olursa olsun işlevi dışında farklı her durum tehlikelidir. Böbrekteki kistte tehlikeli olup ciddi Uzman doktorlar tarafından teşhisi yapılmalı ve tedavi edilmelidir. Böbrekte çok hassasiyet i...
Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer
Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer
Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer, Böbrek taşı hastaları hayatları boyunca hiç görmedikleri kadar ağrılar çekmektedir. Bu ağrılar taşların boyutlarından dolayı birçoğu kimselerde tedavi süreleri uzun olduğundan çok uzun bir süre bu böbrek taşı ağrıların...

 

Böbrek Hastalıklarına Hangi Bölüm Bakar
Böbrekte Kortikal Kist
Sol Böbrek Ağrısı
Böbrek Üşütmesi
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri
Böbreklere Hangi Bölüm Bakar
Böbreklere Stent Takılması
Gebelikte Böbrek Ağrısı
Sabahları Böbrek Ağrısı
Böbrek Kumu Nasıl Dökülür
Böbrekte Kist Tehlikelimidir
Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer
Sağ Böbrek Ağrısı
Böbrek Genişlemesi Zararları
Böbrek İflası
Böbrek Değerleri
Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar Kaç Yıl Yaşar
Böbrekte Sızlama
Böbrek Küçülmesi
Böbrek Şişmesi
Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları Belirtileri
Böbrekte Su Birikmesi
Böbrek Küçülmesi Neden Olur
Böbrek Ağrısı Nasıl Olur
Böbrek Büyümesi Tedavisi
Böbrek Kumuna Ne İyi Gelir
Böbrek Hastaları Ne Yememeli
Eşkina Balık Taşı
Böbrek Kanaması
Böbrek Üşütmesine Ne İyi Gelir
Popüler İçerik
Sağ Böbrek Ağrısı
Sağ Böbrek Ağrısı
Sağ Böbrek Ağrısı: İnsan vücudunda tıpkı bir filtre görevi gören böbrekler sağda ve solda olmak üzere kaburgaların bittiği kısımda karnın arkasında ye...
Böbrek Genişlemesi Zararları
Böbrek Genişlemesi Zararları
Böbrek Genişlemesi Zararları, Böbrek insan vücudunda sağlığı düzenleyen bir organ olarak bilinmektedir. Böbrek kişilerin vücudundaki zararlı atıkları ...
Böbrek İflası
Böbrek İflası
Böbrek iflası, günümüzde birçok insanda görülen ve birçok şekilde kendisini gösteren bir sorundur.  Genellikle çocuklarda bu hastalık görülememekted...
Böbrek Değerleri
Böbrek Değerleri
Böbrek değerleri, böbreklerin fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğini ortaya koyan verilerdir. Bunun belirlenmesi için kreatinin testi yapılır. Ö...
Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar Kaç Yıl Yaşar
Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar Kaç Yıl Yaşar
Böbrek yetmezliği olan hastalar kaç yıl yaşar sorusuna cevaplar içeren bir makale sunuyoruz. Kronik böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarının daimi o...
Böbrekte Sızlama
Böbrekte Sızlama
Böbrekte Sızlama, Böbrek dediğimizde direk akla gelen ilk şey sağlığımız olmaktadır. Böbrekler vücudumuzun yaşam kaynağı olup sağlıklı bir şekilde ile...
Böbrek Küçülmesi
Böbrek Küçülmesi
Böbrek küçülmesi, genellikle yapılan bazı ameliyatlar sonrasında kişilerde görülebilmektedir. Bu durumun yanında bazen böbrekte görülen farklı hastalı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Böbrek Hastalıklarına Hangi Bölüm Bakar
Böbrekte Kortikal Kist
Sol Böbrek Ağrısı
Böbrek Üşütmesi
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri
Böbrek Agrisi
Böbrek Ağrısı doktora gittim ilk taş var dedi mesanende atman gerekiyoo dedi
Böbrekte Stend
Böbrekte Stend İn Kalma Süresi
Hakkımızda  
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Böbrek Agrisi
Böbrek Ağrısı doktora gittim ilk taş var dedi mesanende atman gerekiyoo dedi
Böbrekte Stend
Böbrekte Stend İn Kalma Süresi
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024