Böbrek Yetmezliği

Böbrek Yetmezliği

Böbrek yetmezliği, böbreğin işlevini üzerine düşen görevleri yerine getiremez hale gelmesidir. Böbrek yetmezliği gelişirse böbreklerin görevleri aksamaya başlar. Bu görevler arasında toksik maddelerin idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırılması, kan basıncının kontrol edilmesi, ilaçların bazılarını idrarla dışarıya atmak, kan hücrelerinin yapımına destek, vücuttaki fazla suyun uzaklaştırılması, kemik güçlenmesine destek gibi önemli işlevler bulunmaktadır.

İnsan vücudunda iki böbrek bulunmaktadır. Bunlardan birinin sağlıklı olması bütün görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Böbrek yetmezliği geliştiğinde bulguların ve yakınmaların ortaya çıkması için iki böbreğinde işlevlerini yerine getirememesi gerekir. Görevlerdeki aksama en az 3 ay süreyle devam eder, işlev kaybı geriye dönüşsüz veya ilerleyici şekilde olursa buna kronik böbrek yetmezliği adı verilir. Görevlerin aksaması belli dönemlerde oluyorsa buna da akut böbrek yetmezliği adı verilir.

Akut böbrek yetmezliği gelişirse bunun geriye dönüşü mümkün olabilir. Eğer zamanında tedavi uygulanırsa, kişinin böbrekleri normal çalışma düzenine geri dönebilir. Bu genellikle yatarak hastanede tedavi gören kişilerde gelişir. Bunda böbrek işlevlerini günler ya da haftalar boyu tam olarak yerine getiremez. Böylece vücutta üre, kreatinin gibi atıklar birikmeye başlar. Kronik böbrek yetmezliği gelişen hastalarda ateşli hastalıklar, aşırı su kaybı, kullanılan bazı ilaçlar böbreklerin işlev kaybını hızlandırabilir. Buna rağmen zamanında müdahale edilirse, böbreklerdeki hızlı ilerleme durdurulabilir.

Böbrek yetmezliği belirtileri

Böbrek yetmezliği karakteristik bulgular vermez. Bu nedenle hastaların böbreklerindeki işlev kaybı % 10 seviyesine inmedikçe belirtiler ortaya çıkmaz. Fakat başka sebeplerle yapılan kan testleri böbrek yetmezliğinin erken aşamada belirlenmesine yardımcı olabilir. Hastaların pek çoğu iştahsızlık, kaşıntı, dikkat eksikliği, nefes darlığı, bacak krampları, cinsel bozukluklar, uyku sorunları gibi sebeplerle doktora giderler. Fakat hastalardaki en önemli belirti geceleri idrara çıkmalarıdır. Normal olarak gece çok sulu besinler yenmedikçe gece idrara çıkış olmaz. Ancak böbrek yetmezliği gelişen hastalarda idrar yoğunluğu nedeniyle geceleri idrara çıkma sıklığı görülür. Böbrek yetmezliği ilerledikçe hastalarda başka organlarda da işlev bozukluğu ortaya çıkabilir. Bunun nedenleri vücutta atık madde ve sıvı birikimi olması, beslenme bozukluğu, hormonal dengede bozulma, protein yıkımından kaynaklanan maddelerin vücuttan atılmamış olmasıdır.

Böbrek yetmezliği neden olur?

Böbrek yetmezliğine yol açan bazı hastalıklar vardır. Bunlar arasında en sık rastlananlar arasında şeker hastalığı, yüksek tansiyon, polikistik böbrek hastalığı gibi ailesel hastalıklar, Glomerülonefritler, idrar yollarında tıkanıklık, amiloidoz gibi hastalıklar sayılabilir. Ancak bu hastalıkların sonucunda böbrek yetmezliği gelişecek diye bir genelleme de yapılamaz. Hastalıkların zamanında teşhis edilerek tedavi edilmesi halinde böbrek yetmezliği gelişimine engel olunabilir.

Kronik böbrek yetmezliği vücutta hangi sistemleri etkiler?

Kronik böbrek yetmezliği hastalarda sinir sistemini etkiler ve psikiyatrik bozuklukların neden olabilir. Böbrek yetmezliğinin kendisi ve tedavisi hastalar açısından önemli bir stres kaynağıdır. Bu yüzden hastalarda sıkça psikolojik sorunlar görülebilir. Hastalarda görülen psikolojik stresin nedenleri arasında uygulanan diyete uyum sorunu yani düşük protein ve tuz kullanımı, diyalize giren hastalarda suyun kısıtlanması, birde tedaviye bağımlılık sayılabilir.

Hastalarda görülen psikolojik sorunlar arasında depresyon ilk sıralarda yer alır. Bunun belirtileri arasında uyku bozukluğu, yeme bozukluğu ve işe yaramama duygusu vardır. Ayrıca cinsel bozukluklar ve anksiyete de görülen diğer psikolojik sorunlar arasındadır. Böbrek yetmezliği hastalarında en sık görülen sinir sistemi bozuklukları arasında beyin anormallikleri ve sinir iletimi sorunlarıdır. Bunlar diyalize giren ya da girmeyen hastalarda görülebilir. Hastalık sinir sistemini etkilediğinde ayağa kalkıldığı zaman tansiyon düşmesi ve göz kararması sorunu da görülebilir. Ayrıca kaşıntı, yanma, ağrı, güç azalması gibi sorunlarda yaşanabilir.

Böbrek yetmezliğine bağlı otaya çıkan bilinç bozukluğu hastalarda  beyin, omurilik ve beyinciği yani merkezi sinir sistemiyle ilgili belirti ve yakınmaları ifade eder. İleri derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda bilinç bozukluğu görülme riski fazladır. Olaylarda yer ve zaman karıştırma, uyku eğilimi, nöbeti koma, bilinç bulanıklığı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bazen kas kasılmaları ve konuşma bozukluğu da görülebilir.

Böbreklerin üstlendiği en önemli görevler arasında kemik yapısını koruma vardır. Fosfor, D vitamini ve kalsiyum arasındaki dengeyi koruyan böbreklerde yetmezlik geliştiğinde hastalarda farklı derecelerde kemik hastalığı da gelişir. Kemiklerde ağrı, şekil bozukluğu, kırık, kaşıntı, kas güçsüzlüğü, dokularda kalsiyum birikiminden kemikleşme gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda diyalize bağlı olarak görülen etkiler

Böbrek yetmezliği olan hastalarda sadece böbrek hastalığından değil diyalize girdikleri içinde bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bunlardan biri diyalize bağlı dengesizlik sendromudur. Bu daha çok genç hastaları etkiler. Ayrıca diyalize yeni başlayanlarda daha fazla görülür. Bulantı, kusma, baş ağrısı, görme bozukluğu, kas seğirmesi, nöbet geçirme, ellerde titreme gibi belirtilerle kendini gösterir. Diyalize bağlı bunama ve zihinsel fonksiyonlarda bozukluk ta hastaları etkileyebilir.

Kronik böbrek yetmezliği evreleri

Hastalardaki kronik böbrek yetmezliğinin hangi evrede olduğunu belirlemek için kan tahlili yapılmalıdır. Kan kreatinin seviyesi belirlendikten sonra böbreklerin süzme hızı hesaplanır. Bu şekilde böbrek yetmezliğinin hangi evrede olduğu belirlenir. Böbreklerin süzme hızına göre kronik böbrek yetmezliği 5 evrede değerlendirilir. Evrenin artması demek böbreğin daha az çalışması demektir.

Evre 1: Böbrekte hasar vardır ve böbreğin süzme hızı 90 ml/dk üzeridir.
Evre 2: Böbrekte hafif hasar vardır, süzme hızı ise 60-89 ml/dk arasındadır.
Evre 3a: Böbrekte hafif ve orta seviyede hasar vardır, süzme hızı ise 45-59 ml/dk arasıdır.
Evre 3b: Böbrekte orta düzeyde hasar vardır, süzme hızı 30-44 ml/dk arasıdır.
Evre 4: Böbrekteki hasar şiddetli derecededir, süzme hızı da 15-29 ml/dk arasıdır.
Evre 5: Bu son dönem böbrek yetmezliğidir. Böbreğin süzme hızı 15 ml/dk altına inmiştir. Bu hastalarda diyaliz tedavisi ya da böbrek nakli yapılması gerekir.

Kronik böbrek yetmezliği tedavisi

Kronik böbrek yetmezliği geliştiğinde böbreklerde geri dönüşümsüz olarak fonksiyonlarda ortadan kalkmaya başlar. Bu hastalardaki tedavi yaklaşımları böbrek hastalığının ilerlemesine engel olmak, böbrek yetmezliği destek tedavisinin uygulanması, diyaliz ve böbrek nakli için hazırlığa başlamaktır. Böbrek yetmezliği için risk faktörleri olan yüksek tansiyon, diyabet gibi hastalıkları olan kişilerin böbrek fonksiyonları yakın takibe alınarak izlenmeli ve böbrek fonksiyonları olabildiğince korunmalıdır. Bu sayede böbrek fonksiyonlarındaki gerileme erken aşamada tespit edilerek tedaviye erken dönemde başlanabilir.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda beslenme

Böbrek yetmezliği tespit edilen hastalarda beslenmeye çok dikkat edilmelidir. Bu hastalarda dengeli beslenme önemli bir yer tutar. Hem hastanın yaşam kalitesini yükseltir, hem de olası komplikasyonları azaltır. Hastalık sırasında uygulanacak diyet her hastaya ayrı şekilde hazırlanmalıdır. Yani böbrek yetmezliğinin evresine, hastanın ağırlığına, diyalize girip girmemesine, kan bulgularına, idrar çıkışına göre bir diyet hazırlanmalıdır. Diyette protein ve enerji alımı, besin öğelerinin miktarı böbrek yetmezliği tedavisinde önemli bir yer tutar.

Protein vücutta kullanıldığında kreatinin, üre, ürik asit gibi yıkım ürünleri açığa çıkar. Böbrek yetmezliği hastalarında bunlar dışarı atılmadığı için vücutta birikim başlar. Bu nedenle böbrek yetmezliğinin evresine uygun şekilde protein alınması gerekir. Diyalize başlamayan hastalarda protein miktarı kısıtlanır. B da günlük 0,6-0,8 gr/kg kadardır. Bazen hastalar proteini kandaki üre seviyesini düşürmek için tamamen keser. Bu hatalı bir yaklaşımdır. Hastalar kendilerine önerildiği kadar protein almalıdır.

Hastaların böbreklerinde süzme azaldığında vücuttan yeterince tuz atılamaz. Bununla birlikte tuzlu yiyecekler yendiğinde vücuttaki tuz miktarı da artar.Bu da beyinde uyarıma neden olup susama hissine yol açar. Bu da su içme hissi uyandırdığı için hasta daha fazla su içer ve vücutta su miktarı artmaya başlar. Böbrek yetmezliği olan hastalara tuzsuz yemek yemeleri ve su içmeleri önerilir.

Ayrıca böbrek yetmezliği olan hastalara düzenli egzersiz yapmaları da önerilir. Bu aynı zamanda stresi de azaltacaktır. Böylece tansiyon da normal seviyelerine gelir.

Son Güncelleme : 02.04.2021 10:06:37
Böbrek Yetmezliği ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Böbrek Yetmezliği Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Böbrek Yetmezliği"
Bbrek yetmezliğirahatsızlıına bir türlü akıl erdiremiyorum insanlar tek böbrekler de yaşıyor. Bu hastalık her iki böbrekte mi ortaya çıkıyor ki böbrek yetmezliği sorunu ortaya çıkıyor? Bu konuda detaylı bilgi verir misiniz?
Seccac . 31.10.2018 15:06:51
CEVAP YAZ
Böbrek Hastalıklarına Hangi Bölüm Bakar
Böbrek Hastalıklarına Hangi Bölüm Bakar
Böbrek hastalıklarına hangi bölüm bakar, böbrek hastalıkları toplumda pek çok kişiyi etkileyen, yaşam kalitesini bozan bir dizi rahatsızlık olarak etkili olmaktadır. Erken dönemde tanısı yapılan böbrek hastalıklarında, ileri aşamadaki komplikasyon ri...
Böbrekte Kortikal Kist
Böbrekte Kortikal Kist
Böbrekte kortikal kist, Böbreklerde çok sıkça rastlanan bir kist çeşididir. Böbrekte, renal korteks denilen yerde bulunduğu için kortikal kist diye adlandırılmıştır. Böbrek yapısının dış kısmına doğru büyüme eğilimi gösteren sıvı dolu bir kesecik şek...
Sol Böbrek Ağrısı
Sol Böbrek Ağrısı
Sol böbrek Ağrısı, Böbrek ağrılarının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu ağrılar kimi zaman her iki böbrekte, kimi zamansa tek böbrekte görülen sorunlardan kaynaklanmaktadır. Fakat tek böbrekte görülen böbrek hastalıklar belirtilerini oldukça geç göster...
Böbrek Üşütmesi
Böbrek Üşütmesi
Böbrek üşütmesi, böbreklerin soğuk hava şartlarında olumsuz olarak etkilenmesiyle birlikte yapmış olduğu işlevleri yerine getiremeyecek hale gelmesi, böbreklerin soğuk olarak tüketilen gıdalardan, soğuk olarak tüketilen sudan olumsuz olarak etkilenme...
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri, Böbrek kumu dökme fosfat, oksalat ve sistin kristallerinin idrar içerisine erimeden atılması durumunda kristalüri kısaca yani kum dökme olayı gerçekleşmektedir. Erime özelliği olmayan kalsiyum, oksalat tuzları haline d...
Böbreklere Hangi Bölüm Bakar
Böbreklere Hangi Bölüm Bakar
Böbreklere hangi bölüm bakar, İnsan yaşamının en önemli serveti sağlıklı bir hayat sürdürebilmektir. Bizler yaşamımız boyunca bir çok hastalıkla mücadele ederek, gerek mikroplarla gerekse ağrı ve sızılarımızla savaş halindeyizdir. İşte bu yaşamımızın...
Böbreklere Stent Takılması
Böbreklere Stent Takılması
Böbreklere Stent Takılması, Stent, cerrahi müdahale sırasında, böbreklerden mesaneye idrarın geçişinden emin olmak amacıyla üretere yerleştirilen ince içi boş olan bir tüpe verilen isimdir. Tüpü yerinde tutmak ve yerinden oynamasını engellemek iç...
Gebelikte Böbrek Ağrısı
Gebelikte Böbrek Ağrısı
Gebelikte böbrek ağrısı, şüphesiz hemen hemen her annenin azda olsa çektiği sıkıntılardan biridir. Çünkü gebelik sırasında annenin organlarına binen yük bebekle birlikte dahada artış göstermektedir. Fakat gebelik döneminde görülen böbrek ağrıların e...
Sabahları Böbrek Ağrısı
Sabahları Böbrek Ağrısı
Sabahları Böbrek Ağrısı, Böbrekler vücudumuzun işleyişinde filtre görevi görmektedir. Böbrek kaburgaların hemen alt kısmında bulunan, karın boşluğunun yanında yer alan organ olarak bilinmektedir. Böbreklerimiz vücudun üretmiş olduğu zararlı maddeleri...
Böbrek Kumu Nasıl Dökülür
Böbrek Kumu Nasıl Dökülür
Böbrek kumu nasıl dökülür, böbrek kumu dökme yani kristalüri oksalat, fosfat, sistin ve ürat kristallerinin idrarın içerisine erimeden atılmalarıyla gerçekleşir. İdrarın içeriğinde eriyen kalsiyum oksalatın erime özelliği bulunmayan kalsiyum oksalat ...
Böbrekte Kist Tehlikelimidir
Böbrekte Kist Tehlikelimidir
Böbrekte kist tehlikeli midir sorusuna vücutta hangi organ olursa olsun işlevi dışında farklı her durum tehlikelidir. Böbrekte ki kist de tehlikeli olup ciddi uzman doktorlar tarafından teşhisi yapılmalı ve tedavi edilmelidir. Böbrekte çok hassasi...
Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer
Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer
Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer, Böbrek taşı hastaları hayatları boyunca hiç görmedikleri kadar ağrılar çekmektedir. Bu ağrılar taşların boyutlarından dolayı bir çoğu kimselerde tedavi süreleri uzun olduğundan çok uzun bir süre bu böbrek taşı ağrıları...

 

Böbrek Hastalıklarına Hangi Bölüm Bakar
Böbrekte Kortikal Kist
Sol Böbrek Ağrısı
Böbrek Üşütmesi
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri
Böbreklere Hangi Bölüm Bakar
Böbreklere Stent Takılması
Gebelikte Böbrek Ağrısı
Sabahları Böbrek Ağrısı
Böbrek Kumu Nasıl Dökülür
Böbrekte Kist Tehlikelimidir
Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer
Sağ Böbrek Ağrısı
Böbrek Genişlemesi Zararları
Böbrek İflası
Böbrek Değerleri
Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar Kaç Yıl Yaşar
Böbrekte Sızlama
Böbrek Küçülmesi
Böbrek Şişmesi
Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları Belirtileri
Böbrekte Su Birikmesi
Böbrek Küçülmesi Neden Olur
Böbrek Ağrısı Nasıl Olur
Böbrek Büyümesi Tedavisi
Böbrek Kumuna Ne İyi Gelir
Böbrek Hastaları Ne Yememeli
Eşkina Balık Taşı
Böbrek Kanaması
Böbrek Üşütmesine Ne İyi Gelir
Popüler İçerik
Sağ Böbrek Ağrısı
Sağ Böbrek Ağrısı
Sağ Böbrek Ağrısı: İnsan vücudunda tıpkı bir filtre görevi gören böbrekler sağda ve solda olmak üzere kaburgaların bittiği kısımda karnın arkasında ye...
Böbrek Genişlemesi Zararları
Böbrek Genişlemesi Zararları
Böbrek Genişlemesi Zararları, Böbrek insan vücudunda sağlığı düzenleyen bir organ olarak bilinmektedir. Böbrek kişilerin vücudundaki zararlı atıkları ...
Böbrek İflası
Böbrek İflası
Böbrek iflası, günümüzde birçok insanda görülen ve birçok şekilde kendisini gösteren bir sorundur. Genellikle çocuklarda bu hastalık görülememekted...
Böbrek Değerleri
Böbrek Değerleri
Böbrek değerleri, böbreklerin fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğini ortaya koyan verilerdir. Bunun belirlenmesi için kreatinin testi yapılır. Ö...
Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar Kaç Yıl Yaşar
Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar Kaç Yıl Yaşar
Böbrek yetmezliği olan hastalar kaç yıl yaşar sorusuna cevaplar içeren bir makale sunuyoruz. Kronik böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarının daimi o...
Böbrekte Sızlama
Böbrekte Sızlama
Böbrekte Sızlama, Böbrek dediğimizde direk akla gelen ilk şey sağlığımız olmaktadır. Böbrekler vücudumuzun yaşam kaynağı olup sağlıklı bir şekilde ile...
Böbrek Küçülmesi
Böbrek Küçülmesi
Böbrek küçülmesi, genellikle yapılan bazı ameliyatlar sonrasında kişilerde görülebilmektedir. Bu durumun yanında bazen böbrekte görülen farklı hastalı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Böbrek Hastalıklarına Hangi Bölüm Bakar
Böbrekte Kortikal Kist
Sol Böbrek Ağrısı
Böbrek Üşütmesi
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri
Böbrek Agrisi
Böbrek Ağrısı doktora gittim ilk taş var dedi mesanende atman gerekiyoo dedi
Böbrekte Stend
Böbrekte Stend İn Kalma Süresi
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Böbrek Agrisi
Böbrek Ağrısı doktora gittim ilk taş var dedi mesanende atman gerekiyoo dedi
Böbrekte Stend
Böbrekte Stend İn Kalma Süresi
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022